Dokonalá mozaika

audit, dane účtovníctvo

Náš cieľ

Poskytovať služby s dosiahnutím maximálnej spokojnosti zákazníka, ktorá sa prejaví v jeho prínose z tejto služby. Našim zákazníkom sa snažíme pomáhať naplniť potreby a poskytnúť čo potrebujú.

 
dane

Dane

Daňové poradenstvo vykonáva konateľ spoločnosti na základe osvedčenia č. 827/2006 vydaného Slovenskou komorou daňových poradcov, ako fyzická osoba.

viac
audit

Audit

Audit vykonávame v súlade s medzinárodnými usmerneniami pre audit, uisťovacie služby a etiku a v súlade s etickým kódexom audítora vydaným Slovenskou komorou audítorov.

viac

uctovnictvo

Účtovníctvo

Spracovávame podvojné účtovníctvo obchodným spoločnostiam (spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovým spoločnostiam) s rôznou náplňou činnosti.

viac
mzdy

Mzdy a personalistika

Spracovanie miezd podľa predložených podkladov. Výstupmi sú výplatné pásky zamestnancov, výkazy do zdravotných poisťovni a sociálnej poisťovne.

viac