O nás

Naša spoločnosť vznikla v roku 2008 ako dôsledok prirodzeného rastu a následnej transformácie živnostenského podnikania na podnikanie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným.

Aj keď história spoločnosti sa zdá byť krátka, naša účasť na trhu s ekonomickými službami je už od roku 1994.

Náš cieľ

Poskytovať služby s dosiahnutím maximálnej spokojnosti zákazníka, ktorá sa prejaví v jeho prínose z tejto služby. Našim zákazníkom sa snažíme pomáhať naplniť potreby a poskytnúť čo potrebujú. Zdokonaľovaním  seba chceme dosiahnuť lepšiu službu a obsluhu klientom.

Pre zabezpečenie tohto cieľa zamestnanci spoločnosti sú stotožnení s týmito základnými hodnotami: čestnosť, úprimnosť, ochota, pracovitosť, súdržnosť, samostatnosť, zodpovednosť a potreba  neustále sa vzdelávať.

Pre plnenie náročných úloh  venujeme veľkú pozornosť vzdelávaniu svojich zamestnancov, aby ich poznatky korešpondovali s novými informáciami, ktoré sú okamžite premietané v službách klientom.

Aby sme zabezpečili dodržiavanie kvality práce prijali sme zásady kontroly kvality v súlade so slovenskou legislatívou a medzinárodným štandardom kontroly kvality.